ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

รักเอยรักแม่                ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ 

                                       เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ                ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา